top of page

Младши технически ръководител

Вашите задачи:
 • Можете да управлявате повече от един проект едновременно.
 • Вие сте отговорен за изпълнението на проекта. Също така, вие управлявате бюджетните, договорните и търговските му аспекти.
 • Отговорен сте за търсенето на "greenfield" локации, които отговарят на изискванията ни.
 • Способен сте да организирате покупко-продажбата на земя, както и процедурата по издаване на разрешителни за строеж.
 • Специалист сте в чертежите на CAD.
 • Вие избирате и управлявате строителния екип: архитект, строителен инженер, изпълнители, подизпълнители и др.
 • Работите пряко с нашите клиенти и с останалата част от екипа.
 
Вашият профил: 
 • Вие сте квалифициран инженер. Имате специализация в сферата на строителството или равносилни знания и умения, придобити от опит.
 • Имате опит в управлението на инженерингови проекти.
 • Специалист сте по чертежи на CAD.
 • Работите самостоятелно.
 • Но също така сте добър екипен играч.
 • Притежавате практически интелект.
 • Умеете да разрешавате проблеми и конфликти.
 • Организирате изключително прецизно своята работа.
 • Устойчив сте на стрес.
 • Стриктно спазвате зададените крайни срокове.
 • Отговорен сте в комуникацията с клиентите.
 • Изготвяте точни отчети за работата си на своя работодател.
 • Владеете свободно английски език. Други езици са предимство.
 
Ние предлагаме: 
 • Конкурентно възнаграждение и възможност за получаване на бонуси.
 • Възможност за допълнителни обучения и повишаване на квалификацията.
 • Работа в опитен екип от специалисти.
 • Възможност за развитие в млада и динамично развиваща се компания. 
Елате да работите при нас!
arrow&v

Благодаря за кандидатурата!

bottom of page