top of page

Мениджър "Международни строителни проекти"

Вашите задачи:
 • Можете да управлявате повече от един строителен проект едновременно.
 • Вие сте отговорен за изпълнението на проекта. Също така, вие управлявате бюджетните, договорните и търговските му аспекти.
 • Вие избирате и управлявате строителния екип: архитект, строителен инженер, изпълнители, подизпълнители и др.
 • Работите пряко с нашите клиенти и с останалата част от екипа.
 • Координирате усилията на всички страни по проекта - проектанти, консултанти, изпълнители и подизпълнители.
 • Наблюдавате прогреса на строителните дейности регулярно и организирате срещи относно статуса на работите със заинтересованите страни.
 • Организирате тръжни процедури с оглед откриване на най-добрите партньори за изпълнение на проекта.
 • Комуникирате активно и ефективно с изпълнителите, отговорни за изпълнение на отделните фази на проекта.
 • Изготвяте и управлявате цялостното планиране на строителството.
 • Организирате огледи на строителната площадка и срещи относно координирането на работите по проекта.
 • Комуникирате директно с изпълнителния директор на компанията.
 
Вашият профил: 
 • Вие сте квалифициран инженер и имате специализация в сферата на строителството.
 • Имате поне 5 години опит в управлението на строителни проекти.
 • Имате опит в международни строителни проекти.
 • Способен сте да работите с AutoCAD.
 • Имате опит с Microsoft Project.
 • Работите самостоятелно.
 • Но също така сте добър екипен играч.
 • Притежавате практически интелект.
 • Умеете да разрешавате проблеми и конфликти.
 • Организирате изключително прецизно своята работа.
 • Устойчив сте на стрес.
 • Стриктно спазвате зададените крайни срокове.
 • Отговорен сте в комуникацията с клиентите.
 • Изготвяте точни отчети за работата си на своя работодател.
 • Владеете свободно английски език. Други езици са предимство.
 • Склонен сте да пътувате средно около 60% от работното си време.
 
Ние предлагаме: 
 • Конкурентно възнаграждение и възможност за получаване на бонуси.
 • Работа в опитен международен екип от специалисти.
 • Възможност за растеж в динамично развиваща се компания. 
Елате да работите при нас!
arrow&v

Благодаря за кандидатурата!

bottom of page