top of page

Административно обслужване

Екипът ни може да предложи широк кръг от административни услуги за Вашата фирма!
Възползвайте се от услугите на квалифициран екип на конкурентна цена!

Освен услугите по техническо чертане и 3D визуализации, екипът на

Профинитум предлага и широк кръг от административни услуги на своите

клиенти. Горди сме, че все повече чуждестранни компании разчитат на нас

с ежедневната си администрация.

 

Финансовите предимства, както и професионалното отношение на

служителите ни, убеждават много чужди компании да ни поверят

административните си задължения частично или изцяло.

Има редица административни задачи, които нашите служители могат да

поемат. Те ще се заемат както с основната Ви администрация, счетоводство

и фактуриране, така и дори със създаването на Вашия фирмен уебсайт.

Те могат да подготвят и бизнес презентация за Вашата фирма. Също така,

Профинитум предлага изготвяне на отчети и преводи. Всички Ваши

административни нужди ще бъдат взети предвид, така че да Ви предложим

персонално решение според тях.

Защо аутсорсинг?

 

   •    Спестява време: Разбираме колко е ценно времето Ви. Фокусирайте се върху важните неща и ни поверете ежедневната си администрация.


   •    Осигурява гъвкавост: Позволете си свободата да управлявате сами времето си и осигурете по-бърз темп на растеж на компанията си.


   •    Достъп до ресурси: Използвайте знанията, уменията и опита на квалифицирани кадри на достъпна цена. 


   •    Финансови предимства: Доверете ни административните си задачи срещу много по-ниско възнаграждение. Намалете разходите си и се фокусирайте върху водещите задачи на Вашия бизнес.

bottom of page